FrivilligCenter Egtved
FrivilligCentrets styregruppe
FrivilligCentre
Fælles Forum
Frivilligrådet
Frivilligt job
Arrangementer
Værktøjskassen
Foreninger og grupper
- Egtvedgruppen
- Kræftens Bekæmpelse
- Røde Kors
- Ældre Sagen
- Danske Seniorer, Egtved
- Scleroseforeningen
- Mandags Cafeen
Mediecenter
Fotos
Links
Kontakt
 

Lokalafdeling Egtved.

Ældre Sagen har som formål at arbejde for ligeværdighed og livskvalitet for ældre og seniorer. Ældre Sagen er ikke politisk. Ældre Sagen er således neutral både partipolitisk, religiøst og etnisk.

Se hjemmesiden:
Ældre Sagen

Vi holder øje med, at svage ældre, som ikke kan klare sig selv, får tilstrækkelig hjælp.

Vi ønsker en ligeværdig tilværelse for alle aldre.

I årets løb arrangerer vi forskellig former for underholdning. Det kan være foredrag, lysbilleder, paneldebat og en udflugt.

Tryghedsopkald: Er du alene og utryg? Så kan du blive ringet op hver morgen kl. 8-9 af en frivillig, der vil høre, om alt står vel til. Bliver telefonen ikke taget, kontakter vi hjemmeplejen. opkaldet er gratis, og det er ikke en betingelse, at man er medlem af Ældre Sagen. Kontakt Monalise Lauridsen, tlf. 5117 4228, mail: monaliselauridsen53@gmail.com

Demensaflastning: Vi har 9 uddannede demensaflastere som har været på kursusog er klar til at aflaste de pårørende til demente. Aflasterne har selvfølgelig tavshedspligt. Tilbudet er gratis og man skal kontakte Kirsten Madsen, mail: k32madsen@gmail.dk

Se også Mandagscafeen.


Råd og vejledning/ Bisidder:
Hvis du mangler et godt råd, f.eks. hvis du er blevet alene, eller gerne vil have en
bisidder: Hvis du ikke har pårørende i nærheden, kan du få en bisidder med f.eks. ved besøg på rådhuset eller hvis du ikke kan forstå tilsendte papirer. Vi har 4 bisiddere, det er gratis at benytte sig af ordningen. De har selvfølgelig tavshedspligt. Kontakt Monalise Lauridsen, tlf. 5117 4228, mail: monaliselauridsen53@gmail.com

Driller din PC, og du ikke kan komme til Datastuen på Egetoft, har vi også et par hjælpere, der kan besøge dig og måske afhjælpe problemet.

Ring til: Formanden eller til Frivilligcenter Egtved torsdage kl. 10-12 tlf. 5048 5290.

Formand:
Kirsten Lund Pedersen
Telefon: 26219349
kiss.lund.pedersen@hotmail.com